Với mong muốn chung tay cùng xã hội, giúp đỡ và nâng cao chất lượng sống cho người dân ở vùng sâu, vùng xa, công ty TBC Ba Minh cùng các mạnh thường quân đã xây một chiếc cầu kiên cố, rộng rãi thay cho chiếc cầu cũ không đảm bảo an toàn cho người dân Tân Thạnh Lợi.

eee52ed5339aeac4b38b

0f122530387fe121b86e

75b1ad9cb0d3698d30c2

58c6e2ecffa326fd7fb2

416e734c6e03b75dee12

450556244b6b9235cb7a

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Nhận tư vấn qua điện thoại ngay!